Kategorie

Podle využití

Menu

S nabídkou více jak 6000 produktů je v současnosti skupina Hygotrend největším dodavatelem potřeb pro úklid a hygienu v rámci České a Slovenské republiky. Zákazníkům dodáváme především výrobky z papíru určené pro personální hygienu, dále pak průmyslové utěrky, hygienické a čisticí prostředky, úklidovou techniku a další produkty. V rámci komplexnosti nabídky dodáváme našim zákazníkům výrobky renomovaných dodavatelů z celé Evropy a České republiky, kteří splňují náročná kritéria stanovená předpisy EU.
K uspokojení potřeb našich zákazníků udržujeme skladové zásoby v hodnotě 30 mil. Kč tak, abychom veškeré objednávky dodali kompletní, v požadovaném termínu, množství a kvalitě. Veškeré dodávky jsou realizovány prostřednictvím vlastního vozového parku. Mezi naše zákazníky patří velkoobchody, úklidové společnosti, průmyslové objekty, zdravotnická a školská zařízení.

Doporučené produkty


HYGOTREND GROUP POTVRDILA PARTNERSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ EVERSTAR
<p style="text-align:justify;">Spole&#269;nost HYGOTREND z&#237;skala certifik&#225;t Strategick&#253; partner a obchodn&#237; zastoupen&#237; spole&#269;nosti Everstar pro rok 2021. Z&#225;rove&#328; jsme byli ocen&#283;ni za vynikaj&#237;c&#237; obchodn&#237; v&#253;sledky, spolupr&#225;ci a rozvoj oblasti Star profesion&#225;ln&#237; &#250;klid a &#269;i&#353;t&#283;n&#237; v roce 2020. Certifik&#225;t i ocen&#283;n&#237; potvrzuj&#237; pevn&#233; obchodn&#237; vazby mezi ob&#283;ma na&#353;imi spole&#269;nostmi. Certifik&#225;t je ud&#283;lov&#225;n obchodn&#237;m partner&#367;m spole&#269;nosti Everstar, potvrzuje spolupr&#225;ci a rozv&#237;jen&#237; spole&#269;n&#253;ch obchodn&#237;ch aktivit.</p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong>U&#382; jste sly&#353;eli o nov&#233; generaci dezinfekc&#237; na ruce?</strong> </p> <p> <u> <a href="https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5Btext%5D=dezi+p%C4%9Bna+star"><strong>NOVINKA STAR - DEZINFEK&#268;N&#205; P&#282;NA</strong> </a> </u> </p> <p style="text-align:justify;"> Jedn&#225; se o novou generaci dezinfekc&#237; rukou -&#160; virucidn&#237; &#250;&#269;inek b&#283;hem 30 sekund, p&#283;nov&#225; konzistence, perfektn&#283; se vst&#345;eb&#225;v&#225;. M&#367;&#382;ete pou&#382;&#237;vat tak &#269;asto, jak pot&#345;ebujete, va&#353;e ruce nevysu&#353;&#237; (m&#225;me vyzkou&#353;eno na vlastn&#237; k&#367;&#382;i <img alt=":)" src="https://www.hygotrend.cz/extensions/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif" title=":)">, pou&#382;&#237;v&#225;me v&#353;ichni ve firm&#283;). Vhodn&#225; do v&#353;ech zp&#283;&#328;ovac&#237;ch z&#225;sobn&#237;k&#367;.</p> <p> 2 velikosti balen&#237;: 280 ml s pumpi&#269;kou (do pr&#225;ce na st&#367;l, do auta, na toaletu,...), 5 l kanystr (do z&#225;sobn&#237;k&#367;)</p> <p> V na&#353;em sortimentu d&#225;le najdete od spole&#269;nosti Everstar <u><strong><a href="">produktovou &#345;adu Star</a></strong></u>, kter&#225; je ur&#269;ena k profesion&#225;ln&#237;mu &#250;klidu a &#269;i&#353;t&#283;n&#237;.</p> <p> <strong>Poradenstv&#237;, podpora a vzorky produkt&#367; na vyzkou&#353;en&#237; ZDARMA.</strong></p> <div> <strong>Objedn&#225;vky, informace, dotazy:</strong></div><div> +420 326 721 168 | objednavky@hygotrend.cz</div> <p> <p> <div class="customPageImgDiv"> <a href="/data/user-content/media/pdf/Star_strategickypartnerhgtr.pdf" target="_blank"><img class="customPageImg" src="/data/user-content/media/Star_strategicky_partnerhgtr.jpg"></a> <a href="/data/user-content/media/pdf/Star_oceneni2020hgtr.pdf" target="_blank"><img class="customPageImg" src="/data/user-content/media/Star_oceneni2020hgtr.jpg"></a> </div>
0,00 Kč
0,00 Kč s DPH
U dodavatele
HYGOTREND GROUP POTVRDILA PARTNERSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ TORK
<p> Spole&#269;nost HYGOTREND GROUP z&#237;skala certifik&#225;t <strong>Autorizovan&#253; obchodn&#237; partner spole&#269;nosti Tork</strong> (Essity) a potvrdila pevn&#233; obchodn&#237; vazby mezi ob&#283;ma spole&#269;nostmi v roce 2021. Certifik&#225;t je ud&#283;lov&#225;n obchodn&#237;m partner&#367;m spole&#269;nosti Tork (Essity), potvrzuje &#250;zkou spolupr&#225;ci a rozv&#237;jen&#237; spole&#269;n&#253;ch obchodn&#237;ch aktivit.</p> <div> <strong>V na&#353;&#237; nab&#237;dce najdete tyto v&#253;robky od spol. TORK:</strong></div> <ul><li> <a href=""><u><strong>TOALETN&#205; PAP&#205;RY</strong></u></a></li> <li> <a href=""><u><strong>PAP&#205;ROV&#201; RU&#268;N&#205;KY</strong></u></a> - v roli, ZZ (skl&#225;dan&#233;)</li> <li> <a href=""><u><strong>UBROUSKY</strong></u></a></li> <li> <u><strong>M&#221;DLA</strong></u>, <strong>DEZINFEKCE, OSV&#282;&#381;OVA&#268;E VZDUCHU</strong></li> <li> <strong>Z&#193;SOBN&#205;KY a D&#193;VKOVA&#268;E</strong> - v nab&#237;dce z&#225;sobn&#237;ky a d&#225;vkova&#269;e od 50 K&#269; vice informaci v&#225;m sd&#283;l&#237; <a href="">v&#225;&#353; obchodn&#237; z&#225;stupce</a>.</li> </ul> <div> <u><strong><a href="">Cel&#253; sortiment TORK najdete zde.</a></strong></u></div> <div> <strong>Objedn&#225;vky, informace, dotazy:</strong></div> <div> <strong>&#268;echy:</strong> +420 326 721 168 | objednavky@hygotrend.cz</div> <div> <strong>Morava:</strong> +420 548 214 126 | objednavky@hygoservis.cz</div> <div> <strong><a href="http://www.hygotrend.cz">www.hygotrend.cz</a> | <a href="http://www.hygoservis.cz">www.hygoservis.cz</a></strong></div> <p> </p> <p> <a href="/data/user-content/media/pdf/tork.jpg" target="_blank"> <img class="customPageImg" src="/data/user-content/media/torkPart.jpg"></a>
0,00 Kč
0,00 Kč s DPH
U dodavatele
Příklad 1 (IS15)
0,00 Kč
0,00 Kč s DPH
U dodavatele
Nová
0,00 Kč
0,00 Kč s DPH
U dodavatele